Moja košarica

Fiksni tečaj: 1 EUR = 7,53450 HRK

Etički kodeks

Barcaffè Webshop

Pravila privatnosti Barcaffe webshopa

 

Svi osobni podaci koje dijelite s prodavateljem Pick & Pack d.o.o. i operatorom webshopa Atlantic Droga Kolinska d.o.o. na internetskoj stranici Barcaffe webshopa, kao dvama zasebnim voditeljima obrade osobnih podataka, podliježu sljedećim uvjetima:

- u odnosu na društvo Pick & Pack d.o.o. kao voditelja obrade Vaših osobnih podataka,  Pravilima privatnosti koja se nalaze na ovoj internetskoj stranici a dostupna su putem sljedećeg linka: https://pickpack.hr/pravila-privatnosti/

- u odnosu na društvo Atlantic Droga Kolinska d.o.o. kao voditelja obrade Vaših osobnih podataka, Pravilima privatnosti koja se nalaze na ovoj internetskoj stranici, a dostupna su niže u tekstu

 

 

Atlantic Droga Kolinska  d.o.o., Kolinska ulica 1 , 1000 Ljubljana, Slovenija (dalje: Društvo ili mi) je dio poslovnog sustava Atlantic Grupe u okviru kojeg su uspostavljeni i primjenjuju se visoki standardi poslovnog upravljanja i transparentnog poslovanja a koji podrazumijevanju odgovorno, zakonito i etički utemeljeno ponašanje svih pravnih subjekata Atlantic Grupe, uključujući i poštivanje privatnosti i zaštite osobnih podataka.

Vodeći se navedenim standardima, Društvo kao voditelj obrade u okviru poslovanja Barcaffe webshopa, prikuplja i obrađuje osobne podatke zakonito, pošteno i transparentno sukladno važećim propisima te poduzimajući primjerene tehničke i organizacijske mjere usmjerene ka zaštiti osobnih podataka od neovlaštenog pristupa i zlouporabe.

Društvo je svjesno kako je zaštita osobnih podataka važna korisnicima i kupcima Barcaffe webshopa. Stoga Vam želimo prikazati koje osobne podatke prikupljamo, kako upravljamo njima i kako brinemo o njihovoj zaštiti.

 

Svrhe, opseg i pravni temelj obrade

Osobni podaci se prikupljaju u posebne, izričite i zakonite svrhe, u nužnom opsegu te se obrađuju na način koji je u skladu s tim svrhama.

Društvo će prikupljati i obrađivati osobne podatke samo u slučajevima kada je to propisima dozvoljeno:

  • obrada je nužna radi poštovanja pravnih obveza
  • kad je ispitanik dao privolu za obradu svojih osobnih podataka
  • obrada je nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora
  • obrada je nužna kako bi se zaštitili ključni interesi ispitanika ili druge fizičke osobe;
  • obrada je nužna za potrebe legitimnih interesa Društva ili povezanih društava.

Prikupljanje i korištenje osobnih podataka

Osobni podaci su informacije koje vas identificiraju direktno ili posredno, poput vašeg imena, e-maila, broja telefona, IP adrese, poštanske adrese ili bankovnih podataka.

Društvo ne prikuplja vaše osobne podatke ukoliko vi izričito ne predate takve podatke (npr. registracijom na Barcaffe webshop, predajom narudžbe i naloga za plaćanje odnosno zaključivanjem ugovora o kupoprodaji posredstvom Barcaffe webshopa, komunikacijom sa službom za podršku kupaca, dogovaranjem isporuke proizvoda, slanjem upita o proizvodima i uslugama, uključivanjem u programe lojalnosti, prijavom na elektronički newsletter, sudjelovanjem u anketama, natječajima i nagradnim igrama, naručivanjem uzoraka ili brošura itd.).

Vaše osobne podatke prikupljamo, pohranjujemo, koristimo, ili prenosimo u opsegu – sadržajnom i vremenskom – koji je potreban u određenom slučaju, npr. kako bismo odgovorili na vaše upite, ispunili vaše zahtjeve, informirali vas o našim programima, proizvodima i ponudama i oglašavali ih, informirali vas o rezultatima natječaja ili nagradne igre, izvršili ugovornu obavezu ili neophodne radnje prije zaključivanja ugovora, ili izvršili naše zakonske ili druge pravne obaveze. Iz tih razloga, Društvo ponekad treba prenijeti vaše osobne podatke drugim povezanim kompanijama unutar Atlantic Grupe ili vanjskim pružateljima usluga za daljnju obradu. Vanjski pružatelji usluge mogu se, na primjer, angažirati u kontekstu upravljanja sadržajem webshopa, procesiranja plaćanja, isporuke kupljenih proizvoda, distribucije reklamnog materijala ili za organiziranje i provođenje nagradnih igara. Društvo zahtjeva od tih strana prihvaćanje važećih pravnih propisa za zaštitu osobnih podataka, poštivanje naših uputa, te usklađenost s našim internim pravilima o zaštiti osobnih podataka, kao i zahtjevima za primjenom adekvatnih organizacijskih i tehničkih mjera zaštite. Iz istih razloga, ponekad će Vaši osobni podaci morati biti preneseni i u druge države EU ili izvan EU, pri čemu Društvo brine da taj prijenos bude u svemu sukladan zakonu i uz primjenu svih raspoloživih i primjerenih mjera zaštite osobnih podataka.

Društvo jamči da Vaše osobne podatke nikome neće prodavati, te da neće prosljeđivati ili posuđivati Vaše osobne podatke trećoj strani ukoliko to nije potrebno kako bi se ispunila određena svrha za koju ste nam iste dali, odnosno jamči da Vaši podaci neće biti dani bilo kojem neovlaštenom primatelju.

Moguće je da Vaše osobne podatke moramo dostaviti nadležnom tijelu javne vlasti ukoliko to nalaže zakon ili drugi obvezujući propis.

Prikupljeni podaci čuvat će se onoliko dugo koliko je potrebno s obzirom na svrhu zbog koje su prikupljeni odnosno u roku u skladu sa važećim propisima.

 

Korištenje osobnih podataka u reklamne i marketinške svrhe

Kad se Vaši osobni podaci koriste u reklamne i marketinške svrhe sukladno važećim zakonskim propisima iz područja zaštite osobnih podataka, vaši podaci bit će pohranjeni i korišteni u te svrhe, npr. za slanje newslettera, informiranja o našim programima, proizvodima i ponudama i njihovog oglašavanja, slanje uzoraka proizvoda, poziva na sudjelovanje u natječajima i nagradnim igrama, putem e-maila ili pošte ili drugog komunikacijskog kanala.

Ako će se Vaši osobni podaci koristiti u svrhe slanja individualnih (vama) prilagođenih reklama i promocija kroz stvaranja i održavanja korisničkog profila, o tome ćete unaprijed, dakle prije slanja takvih reklama i promocija, biti obaviješteni, te ćemo prije ovakve obrade osobnih podataka svakako zatražiti od vas poseban, izričit i informirani pristanak.

Vaše podatke ćemo po potrebi koristiti za analizu i poboljšanje efikasnosti naših internetskih usluga, oglašavanja, marketinga, istraživanja tržišta i prodajnih napora, kroz ankete ili upite druge vrste, ili na način koji će osigurati da se Vaši osobni podaci anonimiziraju, tj. ne mogu povezati s osobom.

 

Ostvarivanje prava ispitanika 

U bilo kojem trenutku možete od nas zatražiti informaciju o svojim osobnim podacima koje obrađujemo ili zatražiti ispravak istih, možete zahtijevati prestanak korištenja ili brisanje svojih osobnih podataka ili povlačenje privole u sve ili samo neke svrhe (osim kada to nije moguće, npr. ako se radi o obradi podataka u statističke svrhe kada osobni podaci više ne omogućuju identifikaciju), odnosno i prijenos podataka drugom voditelju obrade pod zakonskim uvjetima ili izvršiti odjavu primanja naših informativnih i promotivnih materijala.

Također možete i uložiti prigovor na korištenje svojih osobnih podataka u situacijama koje temeljimo na postojanju našeg legitimnog interesa, a svakako kada ih koristimo za potrebe izravnog marketinga.

S naše strane, u maksimalno mogućoj i razumnoj mjeri vodit ćemo računa da su vaši osobni podaci koje ste nam stavili na raspolaganje ispravno evidentirani, ali je odgovornost za točnost istih na vama i molimo vas da ih redovito i pravovremeno ažurirate, odnosno dostavite nam zahtjev za promjenu ili ispravak.

Za ostvarivanje svih svojih prava i obaveza u pogledu korištenja osobnih podataka, možete se obratiti na e-mail adresu [email protected] ili adresu sjedišta Društva;  Atlantic Droga Kolinska d.o.o., Kolinska ulica 1 , 1000 Ljubljana, Slovenija (DPO) .

Prilikom kontakta i postavljanja navedenih zahtjeva uložit ćemo razumne napore da potvrdimo vaš identitet i spriječimo neautoriziranu obradu osobnih podataka.

Po primitku vaših zahtjeva traženu aktivnost ćemo provesti u primjerenom roku a najkasnije u roku 30 dana od zaprimanja, te vas o istome po potrebi i izvijestiti, sve sukladno zakonu.

 

Djeca

U pravilu, ne prikupljamo podatke o djeci. Uvjerimo li se kako su takvi podaci preneseni nama bez pristanka roditelja ili zakonskih skrbnika, izbrisat ćemo ih u najkraćem mogućem roku. Pri tom, vodit ćemo se smjernicama koje smo dobili od vas kao roditelja ili zakonskog skrbnika.

Ukoliko za neku svrhu ipak prikupljamo podatke o djeci u dobi u kojoj je sukladno važećim zakonima potreban pristanak roditelja na obradu njihovih osobnih podataka, o tome ćemo dati odgovarajuću informaciju i primijenit ćemo razumne mjere kako bismo utvrdili da djeca imaju pristanak roditelja ili zakonskog skrbnika.

 

Sigurnost podataka

Implementirali smo tehničke i organizacijske mjere kako bismo spriječili gubitak vaših podataka, izmjenu, krađu ili pristup neovlaštene treće strane, odnosno bilo kakvu neovlaštenu obradu. Pristup vašim osobnim podacima ograničen je samo na one zaposlenike kojima su te informacije nužne  u pružanju naših usluga odnosno rješavanju vašeg upita. Kontinuirano educiramo naše zaposlenike o važnosti povjerljivosti podataka te čuvanju privatnosti i zaštiti vaših podataka. Prikupljamo samo one podatke koji su nužni za predmetnu obradu i ne čuvamo ih dulje nego li je to potrebno, odnosno određeno zakonskim propisima.

Na internetskoj stranici Barcaffe webshopa moći ćete ponekad pronaći poveznice na druge web stranice ili portale, a možemo vam ponuditi i značajke društvenih mreža koje omogućavaju dijeljenje osobnih podataka na društvenim mrežama. Naša je preporuka da se svakako prethodno upoznate s pravilima o zaštiti osobnih podataka tih portala ili društvenih mreža ili trećih osoba, kao i poduzetim mjerama sigurnosti istih, jer se ona mogu razlikovati od ovih Pravila i naših poduzetih mjera, a za što mi ne možemo biti odgovorni.

 

Ograničenje odgovornosti

Iako poduzimamo dostupne tehničke, organizacijske i kadrovske mjere zaštite osobnih podataka od slučajne ili namjerne zlouporabe, uništenja, gubitka, neovlaštene promjene ili dostupa ne možemo jamčiti da neki od osobnih podataka koje prikupljamo neće nikada biti slučajno otkriveni, suprotno odredbama ovih Pravila privatnosti.

Do najveće mjere dopuštene zakonom isključujemo odgovornost za štetu nanesenu korisnicima, kupcima ili trećim osobama slučajnim otkrivanjem osobnih podataka.

Budući da nemamo kontrolu nad osobnim podacima koje dostavljate prilikom pristupa ili korištenja drugih portala, odnosno izravno trećim osobama (npr. kod sudjelovanja u sponzoriranim aktivnostima), do najveće mjere dopuštene zakonom isključujemo odgovornost za štetu koja može nastati vama ili trećim osobama zbog dostavljanja osobnih podataka.

 

Ažuriranje i izmjene

Zadržavamo pravo izmjene ili ažuriranja dijelova ovih Pravila u svakom trenutku i bez prethodne najave. Posjetite našu web stranicu s vremena na vrijeme kako biste bili upoznati s izmjenama ili ažuriranjem Pravila. Naznačit ćemo datum početka primjene aktualne verzije Pravila.

Ova Pravila su zadnji put izmijenjena 25.08.2022. godine.